Strona główna

            

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

„ Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
   Tak, jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...”
 
 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki
 
 
 Pani Jadwigi Stachowiak
 
 
Żegnamy oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży oraz wspaniałego przyjaciela.
Zapamiętamy ją jako osobę ciepłą i niezwykle serdeczną.
 
Pogrążonej w smutku rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 
                                                                                                                               Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy   
                                                                                                                               Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka    
                                                                                                                               w Charłupi Małej