Strona główna

            

   

 
 
 
 
 

Dzisiaj na tablicy

       INFORMACJA DLA RODZICÓW 

 Opłaty za obiady

 

PODAJEMY nr konta do wpłat  za obiady:

 

Bank Pekao SA

52 1240 6292 1111 0011 0140 3817

 

 

 W tytule wpłaty proszę wpisywać:

Imię i nazwisko dziecka i klasę bądź oddział przedszkolny oraz miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata.

 

WPŁAT DOKONUJEMY DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

 


 

Informacja dla wszystkich uczniów dojeżdżających!

 

     W związku z koniecznością uaktualnienia EM-kart (do biletów PKS)na nowy rok szkolny2020/2021 należy pozostawić w szkole posiadane karty, a podstawą do przejazdu będą otrzymane bilety miesięczne.

Karty proszę zebrać w klasie i dostarczyć do sekretariatu. Po uaktualnieniu karty wrócą do uczniów.

(nie dotyczy uczniów , którzy dojeżdżają od tego roku szkolnego).

 


 

Zgodnie z obowiązującą od 1.09  procedurą bezpieczeństwa w części wspólnej szkoły /szatnia, korytarze/

pracownicy szkoły i uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania co najmniej 1,5 m dystansu.

Proszę zatem o zaopatrzenie swoich dzieci  w maseczki czy przyłbice.

Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną przy wejściu instrukcją.

Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły od godziny 7.45