„Matematyka w moim domu, czyli praktyczne wykorzystanie matematyki”

 

 

 

„Matematyka w moim domu, czyli praktyczne wykorzystanie matematyki” Od połowy września realizowany jest w naszej szkole projekt „Matematyka w moim domu, czyli praktyczne wykorzystanie matematyki”. Skierowany jest do uczniów klas IV – VI. Projekt ma na celu ukazanie dzieciom, że w naszym codziennym życiu posługujemy się matematyką – liczymy, mierzymy, ważymy, szacujemy itp. W ten sposób chcemy propagować matematykę, pokazać jej użyteczność w życiu codziennym. Dzieci będą również nabywały umiejętności potrzebne do rozwiązania problemu oraz pracy zespołowej. Przeprowadzone zostaną kreatywne zajęcia warsztatowe, a także konkurs z nagrodami. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku. 
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie zgłaszają się do nauczyciela matematyki.