"Przeczytałam/łem, polecam..."

  W kategorii klas I - III - wykonanie ilustracji do przeczytanej książki zwyciężył:
 
  Krystian Wałęcki z klasy III
 

  W kategorii klas Iv- VII - notatka, recenzja przeczytanej książki zwyciężyli:

- Natalia Klucha z klasy VI 
- Szymon Ciepłuch z klasy VII
- Kacper Augustyniak z klasy VII