RODO

Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Malej
powołany został Pan Sebastian Łabowski,
e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WOJCIECHA JANCZAKA  W CHARŁUPI MAŁEJ

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowaktóra, która mieści się w Charłupi Małej na ul. Szkolna 15 reprezentowana przez dyrektora szkoły p. Wandę Bartosińską.
NIP: 8272305261, REGON: 000271644, tel. 43 822 25 25, e-mail: spchmala@wp.pl

2. Nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych czuwa powołany przez Administratora, Inspektor Ochrony Danych – Sebastian Łabowski,
kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.