Projekt edukacyjny ,, It's five o'clock"

Przez ostatni miesiąc grupa 0 B uczestniczyła w projekcie ,, It's five o'clock. Poznajemy kulturę Wielkiej Brytanii„ pod przewodnictwem nauczyciela języka angielskiego Joanny Bartosiewicz. Przedszkolaki poznały podstawowe wiadomości o UK. Dzieci świetnie się bawiły między innymi tworząc flagę, budkę telefoniczną, korony, oglądając przygotowaną prezentację multimedialną, poznając walutę Wielkiej Brytanii ,utrwalając w ten sposób wcześniej poznane słówka, oglądając bajki edukacyjne w języku angielskim, poznając ciekawe miejsca. W ostatnim dniu dzieci, poznały brytyjski zwyczaj picia herbaty („tea time”). Głównym celem projektu było pogłębianie wiedzy dzieci o otaczającym je świecie poprzez zainteresowanie ich kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych oraz zaciekawienie językiem angielskim.

 

Autor: p. Joanna Bartosiewicz