„ Laboratorium chemiczne, czyli chemia w małej skali”

Zajęcia innowacyjne z chemii dla klasy VIII.
Głównym celem jest:


• rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania przedmiotami ścisłymi;
• rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów;
• rozwijanie umiejętności badawczych i społecznych uczniów a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.


Zajęcia prowadzone są dla osób II etapu kształcenia, często na zasadach partnerskich, bazujące na wspólnie wykonywanej pracy, pozwalają nam lepiej poznać naszych uczniów, ich możliwości i zdolności (intelektualne i manualne), a zatem również lepiej je ukierunkować i wykorzystać.
Tematyka zajęć, przedstawiana jest problemowo w nieco szerszy sposób, nastawiając się na działania praktyczne. Na zajęciach, podczas pracy indywidualnej lub grupowej stosowane są następujące metody:


1) badawcze- eksperyment i doświadczenie, modelowanie, pomiar z obliczeniem,
2) ćwiczeniowe - wykonywanie, analizowanie i interpretowanie rysunków, schematów, wykre-sów, tabel,
3) obserwacyjne- zjawiska fizyczne, wycieczki,
4) słowne - pogadanka, gry dydaktyczne.


W ramach innowacji zaplanowano również działania dodatkowe takie jak:
- prezentacja projektu „Dlaczego tyjemy?" – dla społeczności uczniowskiej i rodziców.


- Dzień Chemika w szkole.
- wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik" w Warszawie lub do Torunia.


Myślę, że sukcesem każdego ucznia będzie zwiększenie jego wiedzy chemicznej i zaprzyjaźnienie z „przyrodą". Chcę, aby innowacyjne metody połączyły konieczność - uczenia się z przyjemnością - zabawy, żeby nawet uczniowie nieposiadający zdolności chemicznych widzieli jej zastosowanie w życiu codziennym. Cieszyć będzie, jeśli chemia nie będzie się kojarzyła tylko ze żmudnym roz-wiązywaniem zadań problemowych, ale będzie rozbudzała pasję i zainteresowanie.

 

Autor: p. Urszula Ograbek