Joga

Joga dla Dzieci to kreatywne zajęcia, łączące edukację z zabawą, które mają korzystny wpływa na koordynację ruchową oraz wzmacniają ciało. Joga dla Dzieci wpływa również pozytywnie na umysł.  Dzięki relaksacji dzieci stają się uporządkowane i twórcze, naturalne w kontaktach, pełne wewnętrznego spokoju i pewności siebie. Ponadto joga pomaga dzieciom rozwinąć więź zarówno ze sobą jak i z otoczeniem. Dzięki ćwiczeniom dziecko może wypracować właściwą postawę, siłę i równowagę. Gry uczą współpracy, rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji.