Szkolne Koło Wolontariatu

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II 

 

Postanowienia ogólne

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,

 

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

Szkolne koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

Cele i założenia

 

 • Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.

 • Zapoznawanie z ideą wolontariatu

 • Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.

 • Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.

 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.

 • Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

 • Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

 • Odwaga, empatia, kultura osobista.

 

Wolontariusze

 

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.

 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

Regulamin Szkolnego KołaWolontariatu

 

 1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka może zostać wolontariuszem.

 2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.

 3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.

 4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

 5. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

 

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu obejmują teren szkoły oraz instytucje, ośrodki 

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole powołane zostało Szkolne Koło Wolontariatu.

Opiekunowie:

Monika Plucińska- Majczak

Marzena Feliksiak

Krzysztof Owczarek