Nauczyciel z klasą

 

 

 

 

 

 

 
 Katarzyna Miziała
 
uczestnik programu
 ścieżka przedmiotowa "P"
 język polski
 
e-mail: kmiziala@gmail.com
 
 

 Jadwiga Gotkowicz
 uczestnik programu
 ścieżka przedmiotowa "P"
 
nauczanie zintegrowane
 e-mail: jadwigagotkowicz@interia.pl

 

 Katarzyna Rybak
 
uczestnik programu
 ścieżka przedmiotowa "P"
 nauczanie zintegrowane
 e-mail: krybak@wp.pl

 

 Rafał Lisowski
 uczestnik programu
 ścieżka przedmiotowa "P"
 
muzyka, rytmika
 e-mail: raviolster@gmail.com