Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

8 września 2020 r.

21 - 22 grudnia 2020r.

25 - 27 kwietnia  egzamin ośmoklasisty 2021r.

4 czerwca 2021r.

24 czerwca 2021r.