Szkoła o sobie


 

                                                                                                                                        "Jeśli potrafisz spożytkować każdą minutę, 
                                                                                                                                nadając wartość każdej przemijającej chwili;
                                                                                                                                Twoja jest ziemia i wszystko co na niej  
                                                                                                                                i - co ważniejsze - synu mój będziesz człowiekiem".

                                                                                                                                                                                                  R. Kipling

 

    Nasza szkoła ma 63 lata. Jesteśmy nowoczesną placówką, ale dbamy o tradycje związane z historią szkoły i regionu. Od ponad 30 lat mamy patrona. Jest nim Wojciech Janczak- działacz ruchu ludowego, który pochodzi z naszej wsi. Cieszymy się, że możemy uczyć się w kolorowych, przytulnych i dobrze wyposażonych w środki dydaktyczne salach. W pracowni komputerowej znajduje się 14 stanowisk, przy których uczniowie uczą się i bawią. Zajęcia informatyczne rozpoczynają się już w klasie I. Uczymy się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. W naszej szkole działają liczne koła zainteresowań, cieszące się dużą popularnością. Mamy więc: koło regionalne, historyczne, ekologiczne, informatyczne, umuzykalniające i taneczne. 
Dzięki tym zajęciom chętnie uczestniczymy w różnych konkursach przedmiotowych, turniejach wiedzowych i zawodach sportowych, na których osiągamy duże sukcesy. Oprócz tego przy naszej placówce działa zespół wokalno-recytatorski Didymos
W zajęciach tych chętnie uczestniczą uczniowie z innych szkół, dlatego odbywają się one późnym popołudniem. Mamy nowoczesną, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, dwie czytelnie multimedialne, profesjonalne studio nagrań,  przytulną świetlicę i stołówkę.
     Bardzo lubimy naszą szkołę i uważamy, że jest ona naszym drugim domem.