Szare Szeregi

Nasza drużyna uczestniczyła w odsłonięciu tablicy w Sieradzu.
Upamietniającej 80 rocznicę przejścia ZHP do konspiracji i powołania Szarych Szeregów.
Druhny i druhowie Hufca Sieradz oraz Horongiew Łódzka brali udział w ważnym wydarzeniu odsłonięcia tablicy poświęconej 80 rocznicy powstania Szarych Szeregów. Tablica została umieszczna przy I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.
Uczestniczyliśmy w podniesieniu flagi państwowej  na maszt i odśpiewaniu hymnu ZHP oraz odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej. Wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień. Złożone zostały również kwiatyi znicze.
Oglądając panelową fotograficzą wystawę poświęconą Szarym Szeregom mogliśmy poznać historię Szarych Szeregów.

Autor: dh Marzena Feliksiak dh Krzysztof Owczarek