Patron szkoły

        Wojciech Janczak ps. "KOSTRZEWA"

                                              

 

Młodość


Urodził się 16 sierpnia 1912r. w Charłupi Małej. Był synem rolników – Romana i Józefy z Miłków. Miał dziewięcioro rodzeństwa. Rodzice żyli z 13-morgowego gospodarstwa. Rodzina Janczaków zaangażowana była w młodzieżowym ruchu ludowym. Wojciech wraz z braćmi należał do Związku Młodzieży Wiejskiej RP. Po maturze w 1932 odbył 9-miesięczne szkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, a po ukończeniu szkolenia otrzymał przydział do 1 p. szwoleżerów w Warszawie. W 1934 wstąpił na Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu w Poznaniu. Zaangażował się w wydawanie „Chłopskiego Życia Gospodarczego", którego redakcja mieściła się w Łodzi (przeniesiona w 1935 z Poznania). Prowadził aktywną działalność w organizacji Polska Akademicka Młodzież Ludowa. Za tę działalność aresztowano go na początku 1936 i więziono w Rawiczu przez pół roku. Na zjeździe ZMW w 1937 został wybrany prezesem łódzkiego ZMW. W latach 1937-39 był sekretarzem ZW Stronnictwa Ludowego. W 1939 ukończył studia.


II wojna światowa


23 marca 1939 został zmobilizowany do 31 p. Strzelców Kaniowskich w Sieradzu, gdzie został dowódcą plutonu w 6 kompanii. Z tym pułkiem odbył kampanię wrześniową. Zimą 1940 wraz z Adamem Banachem i Stefanem Ignarem zapoczątkowali ludową konspirację w woj. łódzkim. Rozkazem nr 5 komendy głównej Batalionów Chłopskich z 25 września 1941 został komendantem na woj. łódzkie (okręg VI). Jesienią 1940 ożenił się z Wandą Maniszewską. Wraz z żoną i córką mieszkał w Piotrkowie.


Aresztowanie i śmierć


W marcu 1942 aresztowało go gestapo. Został osadzony w Radogoszczy, w maju przewieziono go do Mauthausen, gdzie pracował w kamieniołomach. Ostatni list do rodziny wysłał 3 maja 1945 z Dachau. Doczekał wyzwolenia, lecz ciężko chory na gruźlicę zmarł 13 lipca 1945 w szpitalu armii amerykańskiej. 28 października 1964 r. prochy Wojciecha Janczaka wróciły do kraju i spoczęły na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, kwatera A29-7-26. W 1948 dekretem Rady Państwa, Wojciech Janczak został pośmiertnie mianowany pułkownikiem WP. 1 września 1973 szkole w Charłupi Małej nadano jego imię.