Czytelnictwo

 
 
,,Przeczytałam/em,     polecam...
 
Projekt edukacyjny rozwijający kompetencje  i zainteresowania czytelnicze uczniów z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. W. Janczaka w Charłupi Małej
Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 
 
 
Realizacja: listopad  - grudzień 2017r. Klasy I - VII
 
Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 16/2017/2018 w dniu 16 listopada 2017r.
 
         Projekt jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Janczaka  w Charłupi Małej. Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie  i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Podjęte działania mają na celu rozbudzić zainteresowania książką, promocję książki    i czytelnictwa oraz sprawienie, aby czytanie stało się nawykiem i przyjemnością.
Cele ogólne:
- Rozwijanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
- bliższe zapoznanie uczniów z dotychczasowym i nowo zakupionym księgozbiorem biblioteki szkolnej
- rozwijanie zainteresowań
Założenia projektu:
Podjęcie współpracy z biblioteką gminną i pedagogiczną
Zorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów
Zorganizowanie spotkania z rodzicami na temat wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży
 
PODJĘCIE WSPÓŁPRACY Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ:
- udział uczniów klas I w lekcji bibliotecznej w szkole, prowadzonej przez bibliotekarza  z Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu
-  wyjazd uczniów klas I do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu
 
WYDARZENIA SZKOLNE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO Z UDZIAŁEM UCZNIÓW
- konkurs czytelniczy dla uczniów klas I – III – ilustracja do przeczytanej książki
- „Przeczytałam/em, polecam” - konkurs na najlepszą pracę w kategorii: notatka o książce, recenzja książki
– w klasach IV - VII
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeczytanie książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zadania konkursowe dla klas I – III
1. Ilustracja powinna zawierać: tytuł książki, imię i nazwisko autora, na odwrotnej stronie – imię i nazwisko ucznia, klasa.
2. Prace plastyczne należy wykonać na kartkach technicznych w formacie A4.
3. Wykonane prace można przekazywać do wychowawcy lub do biblioteki ( ilość prac dowolna).
Zadania konkursowe dla klas IV – VII
1. Uczniowie po przeczytaniu książki wybierają jedną z zaproponowanych kategorii: notatka o książce lub recenzja książki - „ Przeczytałam/em, polecam”.
2. Prace należy napisać długopisem na papierze w kratkę lub w linie ( papier podaniowy) – ilość dowolna.
3. Prace należy przekazać do nauczyciela języka polskiego lub bezpośrednio do biblioteki.
 
CZAS TRWANIA KONKURSÓW – 20 XI – 20 XII 2017r.
Wyniki konkursów zostaną ogłoszone po 20 XII na stronie internetowej szkoły oraz przy bibliotece szkolnej.
 
Uczniowie, którzy wygrają konkursy otrzymają nagrody oraz okolicznościowe dyplomy.
 
 
ORGANIZACJA SPOTKANIA Z RODZICAMI NA TEMAT WPŁYWU CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECKA
- przedstawienie na zebraniach listu p. Ireny Koźmińskiej Prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” dotyczącego wpływu czytania na rozwój dzieci  i młodzieży
 
EWALUACJA:
- Porównanie stanu czytelnictwa w miesiącu grudniu z miesiącami: wrzesień i  październik.
 
 
SPODZIEWANE EFEKTY:
Uczeń:
- Częściej spędza wolny czas, czytając książki.
- Dostrzega wartości wynikające z obcowania z książką
- Chętnie uczestniczy w konkursach czytelniczych.
- Potrafi wykonać ilustrację do tekstu.
- Częściej odwiedza bibliotekę szkolną, interesuje się nowościami wydawniczymi, a wiedzą na ten temat dzieli się z rówieśnikami.
 
 
Autorka projektu: Dorota Wojterska
Realizacja projektu: wychowawcy klas I – III,
nauczycielka j. polskiego –  p. Katarzyna Miziała