P O D R Ę C Z N I K I 2023/2024 r.

 INFORMACJA DLA RODZICÓW

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW/ĆWICZEŃ DO ZAKUPU

PRZEZ UCZNIÓW

 

 

Przedszkole

 

Klasa

Tytuł

Wydawnictwo

Autor

5- latki

„Spotkania dzieci Bożych”

zeszyt ćwiczeń

Jedność

E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

6- latki

"Tak! Jezus mnie kocha"
zeszyt ćwiczeń

Jedność

 E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

 

 

Klasa 1

 

Lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik/ ćwiczenie

Autor

1.

religia

Jedność

"Poznaję Boży świat"
zeszyt ćwiczeń

E. Kondrak,  D. Kurpiński,                     J. Snopek

 

 

Klasa 2

Lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik/ ćwiczenie

Autor

1.

religia

Jedność

"Odkrywam królestwo Boże"
zeszyt ćwiczeń

ks. dr K. Mielnicki,                E. Kondrak

 

 

Klasa 3

 

Lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik/ ćwiczenie

Autor

1.

religia

Jedność

Poznaję Jezusa”

podręcznik +zeszyt ćwiczeń

ks. dr K. Mielnicki,

E. Kondrak 

 

 

 

 

 

Klasa 4 – NOWA EDYCJA

 

Lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik/ ćwiczenie

Autor

1.

język niemiecki

Wydawnictwo Szkolne PWN

„Mach mit! Neu 1”

- podręcznik + ćwiczenie

Mieczysława Materniak-Behrens, Halina Wachowska

2.

historia

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 4”

-  zeszyt ćwiczeń

Tomasz Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

3.

religia

Jedność

„Miejsca pełne BOGActw”

podręcznik  + karta pracy

E. Kondrak,                           D. Kurpiński,                            J. Snopek

 

 

Klasa 5

 

Lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik/ ćwiczenie

Autor

1.

język niemiecki

Wydawnictwo Szkolne PWN

„Mach mit! Neu 2”  - podręcznik + ćwiczenie

Mieczysława Materniak-Behrens, Halina Wachowska

2.

historia

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 5”

-  zeszyt ćwiczeń

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

3.

geografia

Nowa Era

„Planeta Nowa 5 ”

- zeszyt ćwiczeń

Kamila Skomoroko

4.

religia

Jedność

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy"
podręcznik  + karta pracy

ks. dr K. Mielnicki,                E. Kondrak

 

Klasa 6

 

Lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik/ ćwiczenie

Autor

1.

język niemiecki

Wydawnictwo Szkolne PWN

„Mach mit! Neu 3” - podręcznik + ćwiczenie

Halina Wachowska, Joanna Sobańska-Jędrych

2.

technika

Nowa Era

Jak to działa? - podręcznik

Lech Łabecki, Marta Łabecka

3.

biologia

Nowa Era

„ Puls życia 6”

- zeszyt ćwiczeń

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

4.

geografia

 Nowa Era

„Planeta Nowa 6”

-  zeszyt ćwiczeń

Kamila Skomoroko

5.

religia

Jedność

 "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno"

podręcznik  + karta pracy

ks. dr K. Mielnicki,                      E. Kondrak

 

 

Klasa 7 - NOWA EDYCJA

 

Lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik/ ćwiczenie

Autor

1.

język niemiecki

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

„Kompass Deutsch2”

-  ćwiczenie

Elżbieta Reymont

Agnieszka Sibiga

Małgorzata Jezierska-Wiejak

2.

historia

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 7”

-  zeszyt ćwiczeń


Ewa Fuks,

Iwona Janicka,

Katarzyna Panimasz

 

3.

geografia

 Nowa Era

„Planeta nowa 7”

- zeszyt ćwiczeń

Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska

4.

chemia

 

 Nowa Era

„ Chemia Nowej Ery 7”

- zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

5.

fizyka

 Nowa Era

„Spotkania z fizyką 7”

-  zeszyt ćwiczeń

Bartłomiej Piotrowski

6.

religia

Jedność

Szczęśliwi, którzy czynią dobro”

 podręcznik  + karta pracy

ks. dr K. Mielnicki,                                E. Kondrak

 

Klasa 8

 

Lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik/ ćwiczenie

Autor

1.

język niemiecki

Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass Team 3” - ćwiczenie

Elżbieta Reymont

Agnieszka Sibiga

Małgorzata Jezierska-Wiejak

2.

chemia

Nowa Era

 „Chemia Nowej Ery 8”

-  zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

3.

fizyka

Nowa Era

 „Spotkania z fizyką 8”

- zeszyt ćwiczeń

Bartłomiej Piotrowski

4.

geografia

Nowa Era

„Planeta Nowa 8”

 -  zeszyt ćwiczeń

Ryszard Przybył

5.

historia

Nowa Era

„Wczoraj i dziś 8”

-  zeszyt ćwiczeń

Krzysztof Jurek,

Katarzyna Panimasz,

Elżbieta Paprocka

6.

religia

Jedność

„Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”

podręcznik  + karta pracy

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak