Rekrutacja uczniów do oddziałów przedszkolnych i szkoły w S.P. im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej

Rekrutacja uczniów do oddziałów przedszkolnych i szkoły

w S.P. im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej

 

Zarządzeniem Nr 6/2024 Wójta Gminy Sieradz z dnia 23 stycznia 2024r.
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka
w Charłupi Małej rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2024/2025.

Poniżej znajdziecie Państwo Harmonogram czynności postępowania, w którym zawarte są terminy złożenia wniosku oraz wszystkich wymaganych załączników do oddziału przedszkolnego, klasy I oraz szkoły.

Terminy składania wniosków:

Klasa I (kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły) – od 5 lutego do 29 lutego 2024r.

Oddziały przedszkolne – od 1 marca do 25 marca 2024r.

Szkoła podstawowa – od 1 marca do 25 marca 2024r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego.
  2. Wniosek przyjęcia do klasy I.
  3. Wniosek przyjęcia do szkoły.

 

Oświadczenia do pobrania:

  1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.
  2. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców/ opiekunów prawnych kandydata.
  3. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
  4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.