Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Informujemy, że do dnia 22 kwietnia 2024r. rodzic (prawny opiekun) powinien potwierdzić wolę przyjęcia

 w postaci pisemnego oświadczenia pobranego ze strony internetowej szkoły i dostarczyć do p. Angeliki Musiał