Lepsza szkoła

 

 
 
 
 
 
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas IV - VIII biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Jego celem jest badanie kompetencji matematycznych uczniów.
W ramach projektu odbędą się  trzy „Sesje z plusem”:
  • Sesja 1 – test na wejście  diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów na początku roku szkolnego (wrzesień)
  • Sesja 2 – test śródroczny diagnozujący  wiedzę i umiejętności uczniów z pierwszego półrocza (styczeń)
  • Sesja 3 – test całoroczny diagnozujący  wiedzę i umiejętności uczniów z całego roku (maj/czerwiec)
Ponadto uczniowie kl. VIII wezmą udział w próbnym egzaminie z matematyki.

Autor: p. Magdalena Kalinowska