Koło biologiczno – chemiczne

 
 
 
 
W roku szkolnym 2019 / 2020 działa koło biologiczno – chemiczne o nazwie Biochem Circle. Zajęcia prowadzi nauczyciel biologii p. Anna Nowakowska, a uczestnikami są chętni uczniowie naszej szkoły. Treści zajęć uwzględniają indywidualne zainteresowania uczniów. Wykonujemy doświadczenia chemiczne, biologiczne, dokonujemy obserwacji mikroskopowych ciekawych preparatów, które sami tworzymy, rozwiązujemy zadania przygotowujące do konkursów przedmiotowych. W ramach zajęć w zależności od ich tematyki odbywają się również zajęcia terenowe.
 
Autor: p. Anna Nowakowska