Szkoła w czasie pandemii

 

 

Szanowni Rodzice !

Informuję , że od 18 stycznia 2021r. po zakończeniu ferii zimowych:

1.   Uczniowie klas I-III  wracają do nauki w trybie stacjonarnym,  zgodnie z planem lekcji  podanym na początku roku szkolnego. KLASA I  WCHODZI DO SZKOŁY WEJŚCIEM  OD STRONY SALI GIMNASTYCZNEJ I ROZBIERAJĄ  SIĘ W SZATNII NA KORYTARZU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ / KLUCZE DO SZAFEK UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ  W DNIU 18.01.2021R. NA SZAFKACH BĘDĄ NAZWISKA UCZNIÓW/; KLASA II WCHODZI WEJŚCIEM GŁÓWNYM OD GODZINY 7.30 DO 7.45: KLASA III WCHODZI WEJŚCIEM GŁÓWNYM OD GODZINY 7.45 DO GODZINY 8.00. UCZNIOWIE WCHODZĄ POJEDYŃCZO Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO. RODZICE NIE WCHODZĄ NA TEREN SZKOŁY.

 

2.   Oddziały Przedszkolne I Punkt Przedszkolny  / OD GODZINY 11.00 DO GODZINY  16.00/ pracują w dalszym ciągu w trybie stacjonarnym. Od 18 stycznia zapraszamy dzieci zapisane i zrekrutowane do Punktu Przedszkolnego.
Rodzice mogą poruszać się tylko w strefie  przeznaczonej dla rodziców / wyznaczona jest na dolnym korytarzu/.
 

 3.   Uczniowie klas IV- VIII w dalszym ciągu zgodnie z planem lekcji pracują zdalnie. Uczniowie , którzy mają orzeczenia i opinie oraz ci , których rodzice napisali wniosek o naukę stacjonarną przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 , z zachowaniem reżimu sanitarnego.

WSZYSCY UCZNIOWIE PRZEBYWAJĄCY W SZKOLE , PRACOWNICY, RODZICE SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA REŻIMU SANITARNEGO / MASECZKI , DEZYNFEKCJA RĄK PRZED WEJŚCIEM NA TEREN SZKOŁY/

 

 O wszelkich zmianach będę informowała Państwa na bieżąco.

       Dyrektor  Szkoły im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej

          Mgr Wanda Bartosińska


  

 Regulamin nauczania hybrydowego, zdalnego i stacjonarnego 

 


      

Wnioski w zakresie mocnych stron edukacji w formie zdalnego nauczania.