Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

14 października 2019 r.

2 - 3 styczna 2020 r.

15 - 17 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

12 czerwca 2020 r.