Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

8 września

12 listopada

2 maja

24, 25, 26 maja - egzaminy ósmoklasisty

17 czerwca

23 czerwca